Hundtyper

I företaget finns: Patrullhundar, Röthundar, Spritläckehundar, Mögelhundar, Snigelhundar och Hundar som söker sjukdomsorganismer på grödor.